Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Polityka prywatności witryny internetowej metalexport.biz

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia lub obsługi zgłoszenia przesłanego za pomocą formularza kontaktowego danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia oraz odpowiedzieć na Twoje zapytanie.
Informujemy, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.
Możesz to zrobić przesyłając do nas odpowiednią informację dotyczącą usunięcia lub zmiany danych które nam przesłałeś na adres mailowy poczta@metalexport.biz lub pisemnie na adres firmy.
Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten był coraz wyższy.

I. Kto jest administratorem danych osobowych w serwisie działającym pod adresem metalexport.biz?
Administratorem danych osobowych serwisu działającego pod adresem metalexport.biz
(dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Firma METALEXPORT ADAM KRUK , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5731802840 , REGON 151477720 .

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
A. Utrzymywanie systemu komputerowego w sposób zabezpieczony przed wniknięciem wirusów i innych ataków celowych.
B. Udostępnienie Twoich danych osobowych tylko pracownikom realizującym Twoje zamówienie lub zgłoszenie. Pracownicy ci zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
C. Utrzymywanie serwisu internetowego pod adresem metalexport.biz tylko na zaufanych serwerach profesjonalnych partnerów naszej firmy.
D. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?
A. Obsługa formularza kontaktowego.
Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia i/lub zamówienia.

Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie przez serwis internetowy działający w domenie metalexport.biz i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
1.    Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
2.    Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
3.    Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4.     Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:  poczta@metalexport.biz
5.     Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych ustaniu celowości ich przetwarzania lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
6.     Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
7.     Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8.     Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
9.     Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

IV. Pliki cookies
1. Witryna metalexport.biz używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz serwisu w celu optymalizacji działań.

3.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Instrukcje zarządzania plikami cookies w zależności od używanej przeglądarki:
Przeglądarka Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Przeglądarka Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Przeglądarka Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&amp;answer=95647</a>
Przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

5. Odnośniki do innych stron
Strona może zawierać odnośniki do innych stron. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że firma Metalexport Adam Kruk nie odpowiada za treści zamieszczone w linkowanych serwisach, do których odnośniki znajdują się na stronie metalexport.biz.

6. Google Analytics
Strona internetowa metalexport.biz korzysta z mechanizmu Google Analytics do analizy statystyk serwisów www udostępnianego przez firmę Google. W celu zapoznania się z Polityką Prywatności Google Analytics wejdź na stronę https://support.google.com/analytics/answer/6004245.Jeśli nie chcesz korzystać z mechanizmów Google Analytics zainstaluj dodatek do przeglądarki, który blokuje mechanizm Google.

Google Analytics służy do śledzenia informacji na temat odwiedzających, korzystających z serwisu. Informacje w nim zawarte służą do tworzenia raportów, zbierane są anonimowo, dotyczą: regionu połączenia, przekierowań z innych witryn. liczby odwiedzin, odwiedzonych stron. Cookies pobierane za pomocą strony.

7. Logi systemowe
Logi wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych i nie służą identyfikacji poszczególnych użytkowników serwisu. Zawierają informację o odwiedzonych stronach portalu www.metalexport.biz, typie przeglądarki z jakiej użytkownik korzysta oraz o systemie operacyjnym zainstalowanym na komputerze internauty.

8. Kontakt
Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: poczta@metalexport.biz

9. Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu metalexport.biz , wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

24. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.