Zaufani Partnerzy od 20 lat

Jako firma dążymy we wszystkich swoich działaniach do jak najlepszego wypełniania celów i misji firm poprzez realizację koncepcji odpowiedzialnego biznesu. W swojej działalności biznesowej uwzględniamy interesy społeczne, przestrzegamy prawa i postępujemy zgodnie z przyjętymi normami etycznymi. Wszystkie te działania owocują szerokimi kontaktami zarówno biznesowymi jak i przyjaźniami. Czynnie wspieramy również lokalne akcje charytatywne na rzecz dzieci chorych. Korzystając z możliwości jakie daje Internet przedstawiamy linki do naszych przyjaciół.

Z poważaniem: Zarząd Firmy

Kontakt

Prośba o przekazanie 1.5 % podatku

Piotr Biazik - ur. się w 1971 roku w Częstochowie. W latach 1994-99 studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Instrumentalistyki u prof. Joachima Pichury. Ukończył także Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury w Warszawie. Do momentu operacji był stażystą Litewskiej Akademii Muzycznej u prof. Ricardasa Sfiackiewiciusa, dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej "Konfrontacje" w Częstochowie. Grał w zespole Ars Harmonica Pracował w Instytucie Muzyki Akademii im. Jana Długosza, Zespole Szkół Muzycznych oraz Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie.


Prosimy o przekazanie 1,5% podatku na FUNDACJĘ BRACI GOLEC KRS 0000175069 - PIOTR zaznaczając w rubryce "cel szczegółowy" i zaznaczając symbol X w rubryce " wyrażam zgodę".
Link do strony Hospicjum